1. od 02. svibnja 2022.  do 15. svibnja 2022- Prijava za prijemni ispit
Prijava za prijemni ispit. Prijavu za prijamni ispit potrebno je ispuniti online, na www.balokovic.hr do 15. svibnja 2022.  Neposredno nakon prijave roditelji učenika će na prijavljenu kontakt e-mail adresu e-mailom dobiti potvrdu uredne prijave i anonimiziranu oznaku kandidata (šifru) koju je Škola obvezna (GDPR) koristiti prilikom objave termina i rezultata prijemnog ispita na www.balokovic.hr.

2. 16. svibnja 2022. - Objava individualnih termina prijemnog ispita
Objava individualnih termina prijemnog ispita na školskom webu www.balokovic.hr, prema anonimiziranim oznakama kandidata.

3. 18. i 19. svibnja 2022. od 16.00 do 20.00 sati - Prijemni ispit
Prijemni ispit. Prijemni ispit održat će se na lokacijama Ivanićgradska, Travno i Zaprešić prema redoslijedu dodjeljenih individualnih termina.

4. 23. svibnja  2022. - Objava rezultata prijemnog ispita i upisne procedure
Objava rezultata prijemnog ispita i upisne procedure na školskom webu www.balokovic.hr.

5. 24. i 25. svibnja 2022. - UPIS
Upis učenika koji su stekli pravo upisa prema uputama na www.balokovic.hr


Informacije
www.balokovic.hr
Tel.: 2399 181
e-mail: tajnistvo@balokovic.hr