Prijavnica (predprijava) za prijemni ispit za upis u predškolske programe ŠG 2020/2021

* Učenici prvog razreda opće OŠ i djeca predškolskog uzrasta prijavljuju predškolske programe uz polaganja prijemnog ispita. Na lokaciji Ivanićgradska 41a može se prijaviti program glazbenog vrtića i početničkog solfeggia. Na lokaciji Travno, Božidara Magovca 103, i na lokaciji Zaprešić, Trg žrtava fašizma 11, Zaprešić, može se prijaviti samo program početničkog solfeggia.

Lokacije škole

Centralna lokacija::

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA
Ivanićgradska 41a, 10000 Zagreb, Croatia
Tel .: +385 1 2399 180
Fax: + 385 1 2395 495
e-mail: glazbenaskola.zbalokovica@inet.hr

Travno:
Božidara Magovca 103,
10000 Zagreb, Croatia
Tel .: +385 1 6692 951


Zaprešić:
Trg žrtava fašizma 11, (Pučko učilište),
10290 Zaprešić, Croatia
Tel / Fax: +385 1 3310 345