Prijavnica (predprijava) 1. razred OGŠ 2020/2021.

* Učenici koji se prijavljuju za prijemni ispit mogu na lokacijama Ivanićgradska, Travno i Zaprešić upisati sljedeće odjele i glazbala: klavir, harmonika, violina, violončelo, gitara, klarinet, flauta, tambura.
Udaraljke i kontrabas učenici mogu upisati samo na lokaciji Ivanićgradska, a trubu, trombon i saksofon samo na lokaciji Zaprešić.

Lokacije škole

Centralna lokacija::

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA
Ivanićgradska 41a, 10000 Zagreb, Croatia
Tel .: +385 1 2399 180
Fax: + 385 1 2395 495
e-mail: glazbenaskola.zbalokovica@inet.hr

Travno:
Božidara Magovca 103,
10000 Zagreb, Croatia
Tel .: +385 1 6692 951


Zaprešić:
Trg žrtava fašizma 11, (Pučko učilište),
10290 Zaprešić, Croatia
Tel / Fax: +385 1 3310 345