Glazbeni vrtić ili glazbena igraonica namijenjena je djeci od 4 do 6 godina.

Slušanjem kraćih skladbi ili odlomaka većih glazbenih djela razvija se senzibilitet za glazbu. Radi dobi djece slušanje često uključuje i pokret.

Glazba priča jezikom koji djeca instinktivno prepoznaju. Stavlja ih u neki njihov svijet, pozivajući ih da povežu njene dijelove, objedine njene riječi, pomakne ih u njenom ritmu, i istraži njihovu emocionalnu i melodičku dimenziju u svoj svojoj ljepoti i dubini.

Program je u službi razvoja djeteta, što znači da se sve postiže kroz njihov doživljaj - priču i igru. Djeca se u toj dobi glazbeno ne opismenjuju, već uče velik broj pjesmica, brojalica, upoznavaju glazbene instrumente, slušaju lijepu glazbu i zanimljive priče. Međutim, važnije je da se kroz nabrojeno razvija glas i uho, motoričke sposobnosti, apstraktna inteligencja, senzibilitet za glazbu i djecu oko sebe (socijalizacija), i naravno, ljubav prema samoj glazbi. Djeca putem osmišljenih glazbenih aktivnosti upoznaju mogućnost glazbenog govora, izražavaju se zvukovnim sredstvima- glasom, zvukovima tijela i udaraljkama. Upoznaju određen broj glazbenih ostvarenja s područja umjetničkog i narodnog stvaralaštva. Glazbena kultura u sebi sadržava glazbeni odgoj i utječe na formiranje dječjeg pozitivnog stava, ponašanja i potrebe za glazbenom umjetnošću.

Dječja brojalica ima svoje zasluženo mjesto u glazbenoj baštini čija je odlika bogatstvo različitosti koje obuhvaća primorski, otočni i kontinentalni pojas. Svako područje često sadrži različite utjecaje u glazbenom stvaralaštvu. Oduvijek je njegovana jednako u svim našim krajevima i pravi je glazbeni biser u pučkom stvaralaštvu. Na primjer, u glazbenim se brojalicama kriju mnogi složeni ritmovi, koji će se u kasnijem školovanju samo osvijestiti.  Brojalica ima vrlo značajnu odgojnu težinu. Pomaže djetetu pri izboru igre,

igrača, uloge u igri, redoslijedu nastupa u različitim oblicima igre.  Može uvoditi u najrazličitije sadržaje i oblike igara. Igra je najprirodnija aktivnost djece i najprirodniji način učenja. Ona je zadovoljstvo, potreba, aktivnost u kojoj dijete razvija emocije i sebe samog. Dijete u brojalici doživljava sebe u prostoru i vremenu i to ne samo u odnosu na ljude i stvari oko sebe, već u prostoru i vremenu same glazbe. Zbog toga brojalica pomaže u razvoju glazbenih sposobnosti, prvenstveno u razvoju osjećaja glazbenog ritma, pamćenja, intonacije, odnosno glazbenog sluha.

Temeljni zadatak programa je kroz aktivnosti podržavati i intenzivirati dječji interes za glazbu kroz sve njene segmente (ritam, pjevanje, sviranje, slušanje, pokret i ples, stvaranje). Brojna istraživanja, kojima je ispitivan utjecaj glazbenog obrazovanja na učenje kod djece, podržavaju teoriju da glazbena edukacija doprinosi razvoju intelektualnih i emocionalnih vještina i ima pozitivan učinak. Glazba je prirodni dio života djece. Rano upoznavanje djeteta sa glazbom je više od zabavljanja. Ono može podstaći učenje, služiti kao važan dio dječje rutine i može ponuditi mnoge koristi.

Pjesme su puno zabavnije od knjiga, jer su multimedijalne, i djecu uče važne činjenice i vještine. Na primjer, pjesme u kojima računaju pomoći će dijete da svlada niz brojeva, isto kao i slova, abecedu, a da ne pominjemo boje, životinje, dijelove tijela itd. Važno je razumjeti da dijete neće naučiti čitati, ali će razviti memoriju i razumijevanje redoslijeda riječi, ritma i tonova, a ovo su vještine koje su usko povezane sa kasnijim učenjem čitanja i matematike.