Sanja Povrzanović Malek,prof. -  pročelnik odjela

Diplomirala 1989. na teoretsko-nastavničkom odjelu Muzičke akademije u Zagrebu. Od 1989. do 1997. predaje solfeggio na GŠ Zlatka Balokovića.

Harmoniju, polifoniju i solfeggio predaje na srednjoj školi GŠ Zlatka Balokovića od 1997.1997.