Sandra Gucić, prof.

Sandra Gucić maturirala je teoriju glazbe i fagot u Glazbenoj školi Pavla Markovca. Opće obrazovanje stekla je u XVI. gimnaziji.

Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2015. godine.

gucicsandra