Glazbenoteorijska znanja i vještine potrebne za razumijevanje, tumačenje i izvođenje glazbe baroka, klasike i romantizma te praktično harmonijsko izražavanje. Učenici koji upisuju ovaj odjel trebaju imati razvijene sposobnosti i kvalitetno znanje solfeggia - predmeta koji je temelj daljnjeg glazbenog školovanja.

 

Vještine razvijanja tonalitetnih odnosa u dijatonici i spajanja obrađenih akorada pismeno i na klaviru.

Glavni predmet teoretskog odjela je harmonija, u sklopu kojeg se savladava klasična harmonizacija dionica četveroglasnog vokalnog stavka, harmonizacija na klaviru, kao i analiza vokalnih i instrumentalnih kompozicija iz glazbene literature. Osim harmonije, solfeggia i glasovira, učenici tijekom školovanja imaju priliku upoznati još jedan instrument po izboru (u trajanju od dvije godine).

Ostali predmeti koji se uče tijekom četverogodišnjeg školovanja su: povijest glazbe, polifonija, glazbeni oblici, čitanje i sviranje partitura, dirigiranje i zbor.

Ovaj odjel daje široko glazbeno obrazovanje; produbljivanjem znanja ulazi se u srž glazbenih djela i njihovo razumijevanje. Nakon završenog Teoretskog odjela učenici imaju mogućnost nastaviti glazbeno školovanje na nekom od odsjeka Muzičke akademije kao što su: Odsjek za kompoziciju i glazbenu teoriju, Odsjek za muzikologiju, Odsjek za dirigiranje, te Odsjek za glazbenu pedagogiju.