Odjel za solopjevanje u glazbenoj školi Zlatka Balokovića, osnovan je 2007. godine. Na odjelu za solopjevanje učenici se obrazuju za glazbenika/cu pjevača/icu.

Nastava solo pjevanja razvija kod učenika sve bitne estetsko–muzikalne komponente uz neprekidno vokalno tehničko usavršavanje.

Školovanje  traje ukupno šest godina – dva pripremna razreda i četiri razreda srednje škole. Nakon završene srednje škole najdarovitiji učenici mogu se upisati na studij solopjevanja na glazbene akademije.

U I pripremni razred mogu se upisati djevojke do navršene 20. godine i mladići do navršene 22. godine života.
U I razred srednje škole mogu se upisati djevojke do navršene 22.godine a mladići do navršene 24.godine života.

Osnovni zadatak nastave pjevanja je pripremanje i osposobljavanje učenika da može sudjelovati kao solist ili član profesionalnih pjevačkih zborova u opernim kućama, na radiju i televiziji te u profesionalnim folklornim pjevačkim sastavima.

Na ovaj odjel upisati se mogu djevojke i mladići tek nakon potpunog sazrijevanja glasa (djevojke oko 15 godine, a mladići oko 17 godine života). Uvjet je općenito dobro zdravlje kandidata, a naročito potpuno zdravlje glasnica, izvrstan sluh i osjećaj za ritam.

Pripremanje i osposobljavanje učenika sastoji se od upoznavanja osnovnih anatomskih parametara pjevačkog instrumenta, svladavanja pjevačke tehnike, upoznavanja stilskih karakteristika raznih glazbenih razdoblja, te razvijanja sposobnosti interpretacije teksta.

Naime, učenici solopjevanja se, za razliku od učenika instrumentalista, susreću s poetskim tekstovima, često najvećih svjetskih pjesnika i to na raznim jezicima (uz hrvatski najčešći su talijanski, njemački, francuski i ruski). To od njih zahtjeva svladavanje melodike i ritmike određenog jezika te razvijanje sposobnosti analize poetskog teksta, njegove pravilne artikulacije i sugestivne interpretacije.

Uz sve navedene pjevačke elemente , učenici dobivaju i cjelokupnu glazbeno –teorijsku naobrazbu ( solfeggio, harmonija, polifonija, povijest glazbe, glazbeni oblici, glasovir, korepeticiju, osnove talijanskog i njemačkog jezika, zborsko i komorno muziciranje).