Jerka Geček rođena je u Šibeniku gdje je stekla osnovno i dva smjera srednjeg  glazbenog obrazovanja (glasovir i teoretski smjer). Studij klavira nastavlja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Đure Tikvice gdje je diplomirala 2005. godine.

Tijekom školovanja nastupala je kao solist i kao korepetitor u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji ...

Usavršavala se  na seminarima u Grožnjanu i na seminarima ljetne orguljaške škole u Šibeniku (orgulje i improvizacija ). Kao korepetitor surađuje sa studentima Muzičke akademije i sa kandidatima na audicijama za orkestre. Od 2003. godine radi kao profesor na glazbenoj školi Zlatka Balokovića.