Rođena 1962. godine. Završila Klasičnu gimnaziju i Srednju glazbenu školu Pavla Markovca u Zagrebu. Diplomirala 1983. godine na Muzičkoj akademiji u klasi Prof. Stjepana Radića. Nakon studija radila kao korepetitor u Baletnoj školi, a od 1986. godine radi kao profesor klavira u Glazbenoj školi Zlatka Balokovića.