Kao najveći odjel škole okuplja gotovo 250 učenika svih uzrasta kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Na njemu djeluje 18 nastavnika na tri lokacije: u Ivanićgradskoj ulici, Travnom i Zaprešiću.

Klavir se razvio iz čembala, klavikorda i drugih srodnih instrumenata s tipkama.

Nastava na odjelu odvija se prema propisanom nastavnom planu i programu RH pokrivajući sadržaje: klavir kao glavni predmet, klavir kao obligatni instrument, klavir za učenike teorijskog odjela, klavirski duo, klavirski trio, komorna glazba i korepeticija u suradnji sa drugim odjelima glazbene škole.

Učenici i nastavnici odjela permanentno usavršavaju svoje znanje kroz stručne aktive i seminare, koncerte i festivale u organizaciji MZOŠ-a, HDGPP-a, i samostalno.

Najbolji učenici klavirskog odjela tijekom školske godine nastupaju na internim i javnim priredbama u koncertnim dvoranama škole kao i na koncertima u  Hrvatskom glazbenom zavodu, Hrvatskom povijesnom muzeju, dvorani muzeja Mimara i dvorani HDS.

Izuzetno nadareni učenici sudjeluju svake godine na domaćim i stranim natjecanjima mladih glazbenika te postižu vrlo zapažene rezultate.

Osim spomenutih aktivnosti vrijedno je spomenuti uspješno sudjelovanje učenika i njihovih nastavnika na spektakularnom događanju 24 sata Chopina u HGZ-u, 22. veljače 2010 čime je obilježena dvjestota godišnjica Chopinova rođenja.

Pobjednici međunarodnih pijanističkih natjecanja
Roko Matijević – učenik, Nenad Kačar, prof. savjetnik
Berlin - Philharmonic Hall
Rim – Auditorium di musica
Wien - Musikverein