Diplomirala je klasičnu harmoniku i glazbenu kulturu na Filozofskom fakultetu u Puli (današnja Muzička akademija u Puli). Usavršavala se kod eminentnih umjetnika i pedagoga kao što su P. Soave, O. Murray, J. Šiškin i A. Skljarov. Kao solist nastupila uz komorne i simfonijske orkestre poput Filarmonica de Stat Arad i Filarmonica Oltenia Craiova u Rumunjskoj, Ashdod Symphony Orchestra u Izraelu, Filharmonia Pomorska u Poljskoj, Kalinjingradska filharmonija u Rusiji i dr. izvodeći djela Astora Piazzolle i suvremenih skladatelja za klasičnu harmoniku.

2004. osniva ansambl AccoDuo s kojim intenzivno nastupa u Hrvatskoj i inozemstvu, osvaja prve nagrade na 14th International WCH Competition u SAD-u i IBLA Grand Prize World Competition u Italiji, te snima CD Romance za austrijsku diskografsku kuću Classic Concert Records.

Surađuje sa suvremenim skladateljima (Peter Machajdik, Yevgeni Derbenko, Eric Schwartz) čija djela praizvodi. Zaposlena na Glazbenoj školi Zlatka Balokovića od 2017. godine u zvanju profesora mentora.