Odjel za harmoniku u našoj školi  jedan je od najvećih odjela harmonike u Republici Hrvatskoj, s redovno zaposlenih šest profesora harmonike.

Harmonika spada u red aerofonih instrumenata s metalnim jezičcima, potječe od drevnog kineskog instrumenta shenga.

Nastava harmonike odvija se sukladno nastavnom planu i programu, s redovnih šest razreda osnovne glazbene škole. Osim individualnih satova harmonike, učenici pohađaju i nastavu solfeggia, te od trećeg razreda osnovne glazbene škole imaju skupno muziciranje u obliku  komorne glazbe na kojoj dobivaju osnove komornog muziciranja, a time se ujedno i pripremaju za orkestralno muziciranje u  harmonikaškom orkestru.

Nakon završenih šest razreda osnovne glazbene škole, učenici koji pokažu daljnji interes te polože prijemni ispit, imaju mogućnost nastaviti svoju glazbenu izobrazbu u srednjoj glazbenoj školi.

Harmonika je jedan od najpopularnijih instrumenata današnjice koji u našoj školi postoji od samog osnivanja. Harmonika je instrument koji zbog svojih tehničkih i zvukovnih kvaliteta nam omogućava interpretaciju glazbe gotovo svih stilova od baroka pa do najnovijih suvremenih tendencija.

Harmonika je instrument koji se svira svugdje u svijetu od Italije, Slovenije, Austrije, Njemačke, Francuske, Rusije, Ukrajine, Engleske, Danske, Finske, Norveške, Švedske, Mađarske, Bugarske, Rumunjske, Grčke, Amerike, Australije, Kine, Koreje, Japana, BiH, Srbije, Makedonije, JAR ...

Harmonika je instrument koji se sastoji od tri glavna dijela – diskanta (s tipkama ili dugmićima), mijeha i bas strane. Osim tih osnovnih dijelova, zanimljivo je spomenuti da harmonika, ovisno o veličini instrumenta, ima različit broj registara, koji joj omogućavaju mijenjanje različitih visina tonova te proširuju spektar boja tona.

Cyrillus Demian, bečki izumitelj instrumenata, 1829. godine prvi je patentirao instrument pod nazivom Accordion. Od tada do danas, harmonika je prošla mnoge preinake, a jedna od najznačajnijih, bila je uvođenje melodijskih basova, čime se znatno proširio repertoar koji se može izvoditi na harmonici.

Zvuk se na harmonici dobiva istovremenim pritiskom na tipku te  povlačenjem mijeha. Time taj instrument pripada skupini aerofonih instrumenata, tj. skupini instrumenata kod kojih ton nastaje strujanjem zraka (osim harmonike, u tu skupinu ubrajaju se i drveni i metalni duhački instrumenti, te orgulje).