Završio je klasičnu gitaru i odjel za zabavnu gitaru u Zagrebu. U GŠ Zlatka Balokovića predaje gitaru od 1984. Tijekom rada na poslovima učitelja gitare više je puta obavljao dužnost pročelnika odjela gitare, te zajedno sa kolegama na javnim koncertima prezentirao odjel za gitaru.

Dugogodišnjim pedagoškim radom i usavršavanjem na seminarima, postigao je zapažene uspjehe sa svojim učenicima na državnim natjecanjima i javnim koncertima u HGZ-u, KD Vatroslav Lisinski itd.