Ines Tvrtković, prof. flaute

Diplomirala je 2000 g. na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu, u klasi prof. V. Košir. Osnovno i srednje glazbeno obrazovanje stekla je na glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u klasi prof. C. Fuchs.

Tijekom školovanja i studija usavršavala se na raznim seminarima (npr. V. Pratz-Francuska, M.M. Kofler-Austrija).

Nakon studija, nekoliko je godina bila članica komornog sastava "Trio Gundula", uz Marina Dujmića (viola) i Doris Karamatić (harfa). Od 2002g. predaje flautu na glazbenoj školi Zlatka Balokovića u Zagrebu