Dea Detiček, prof. flaute

Diplomirala 1983. na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu u klasi prof. Vladimira Kondresa. Od 1985 predaje flautu na GŠ Zlatka Balokovića. Sa svojim učenicima sudjeluje na natjecanjima, smotrama duhača i javnim nastupima.