Obavijest

Koncerti učenika u nacionalnom kazalištu u Bukureštu, koncert u sjedištu UNESCO-a u Parizu, rezultati su kvalitetne međunarodne suradnje i potvrda kvalitete rada naših učenika i nastavnika. Razvoj kulturne svijesti i izražavanje emocija i iskustva kroz glazbu.

Javni nastupi nisu samo promocija rada glazbene škole i njenih profesora već i promocija rada i sposobnosti naših učenika.

viola4.mjpg

OBAVIJEST ZA RODITELJE I UČENIKE

Za sve informacije kontaktirajte predmetnog nastavnika kao i tajništvo škole na broj telefona 01/2399 181 ili na adresu elektroničke pošte: glazbenaskola.zbalokovica@inet.hr

koncerti1