Natječaji

Glazbena škola Zlatko Baloković objavljuje natječaj za popunu radnih mjesta. Nastavu u glazbenoj školi održavaju akademski obrazovani glazbenici sa iskustvom u pedagoškom radu sa djecom.

Za timski rad najzaslužniji su naši učenici i njihovi profesori te svi ostali uposleni jer se zna da je rad u školi timski rad.

viola2.mjpg

Glazbena škola Zlatka Balokovića
Ivanićgradska 41a, Zagreb
 
Temeljem članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 89. Statuta Glazbene škole  Zlatka  Balokovića,  Zagreb,  Glazbena  škola  Zlatka  Balokovića  raspisuje  natječaj  za  sljedeća  radna mjesta:

 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto

1.  Nastavnik klavira - korepetitor, (m/ž), 1 kandidat,
puno određeno radno vrijeme


 
Uvjeti:  

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96. i 80/99.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("Narodne novine" br. 47/96. i 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti stručni životopis, presliku domovnice, te dokaze o ispunjavanju uvjeta i uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok i način podnošenja prijave: sedam dana od dana objave natječaja, preporučeno poštom.  Zagreb, 21.03.2018.  

                                     
                                                                         

                                                                                    Ravnatelj: Marjan Krajna, prof.