Vacancies

The Zlatko Baloković Music College announces a competition for the fulfillment of free vacancies. Classes at the Music College are held by the academically educated musicians with experience in pedagogical work with children.

The teamwork is the achievement of our students and their professors as well as of all the other employees, for it is known that working in an educational institution is a real team effort.

viola2.mjpg

Glazbena škola Zlatka Balokovića
Ivanićgradska 41a, Zagreb
 
Temeljem članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 89. Statuta Glazbene škole  Zlatka  Balokovića,  Zagreb,  Glazbena  škola  Zlatka  Balokovića  raspisuje  natječaj  za  sljedeća  radna mjesta:

 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto

1. Nastavnik harmonike, (m/ž), 1 kandidat,
puno neodređeno radno vrijeme


 
Uvjeti:  

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96. i 80/99.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("Narodne novine" br. 47/96. i 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti stručni životopis, presliku domovnice, te dokaze o ispunjavanju uvjeta i uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok i način podnošenja prijave: sedam dana od dana objave natječaja, preporučeno poštom.  Zagreb, 17.11.2017. 

                                     
                                                                         

                                                                                    Ravnatelj: Marjan Krajna, prof.