Gudači odjel GŠ Zlatka Balokovića je prisutan u radu škole od samih njezinih početaka. Odjel obuhvaća profesore i učenike violine, violončela i kontrabasa.

Gudački instrumenti su dobili ime zbog načina dobijanja tona: prevlačenje gudala preko žice izaziva treperenje žice i stvara ton.